RuminAct®

RuminAct ® er en avanceret elektronisk malkeko adfærdovervågningssystem.

RuminAct ® er et ”Stand Alone System”, der består af en kombineret aktivitetsmåler og et sonisk transpondersystem som bogstaveligt talt anvender ”lytteteknik” til registrering af koens tyggeaktivitet, optælling af antal foderboller, samt registrerer drøvtygningsfrekvensen.

HT HR TS_4_A4_ENG_April16_lowRuminAct ®’s aktivitetsmåler til registrering af koens aktivitet angiver, hvornår koen er i brunst (høj aktivitet) og evt. sygdom (lav aktivitet). Sammen med analysen af tyggetiden giver disse målinger et udtryk for koens fysiske tilstand. Målingerne sendes til en modtager, der afleverer informationerne til softwareprogrammet, der analyserer og præsenterer dataene.

Formålet med RuminAct ® er at forudsige kommende kliniske symptomer på fordøjelses- eller stofskiftelidelser, udtrykt ved en lavere aktivitet sammenholdt med nedsat foderoptagelse, drøvtygning og vomfunktion. Desuden giver den integrerede og velafprøvede aktivitetsmåler sikker information om brunst (høj aktivitet) og evt. sygdom (lav aktivitet).

På såvel det individuelle plan som for grupper af køer giver dette system mulighed for at følge og gennemføre foderskift mere skånsomt end set tidligere.

Heatime HR overvågning af brunst og sundhed – Video

Applikation – ændringer på gruppeniveau – Video

Applikation – drøvtygning, gruppeniveau – Video

Applikation – Pro-kælvning – Video

Applikation – Drægtigheds sandsynlighed – VideoStald

Film om RuminAct kan ses HER

Manual på dnask 161 sider: HER Logo VikingDanmark

SCR-Logo