Heatime ®

Heatime®boks1
– hvordan virker den!

Heatime®
– et afprøvet system

Heatime®
er afprøvet i udlandet og i danske malkekvægbesætninger med et meget positivt resultat.
Systemet er nemt at installere og særdeles brugervenligt. Samtidig er HeatimeTM et meget solidt apparat, der ikke kræver megen vedligeholdelse, og som ikke bliver påvirket af andre elektroniske installationer i stalden.

Heatime®
fungerer uafhængigt af en computer og displayet er altid tændt – derfor ingen opstartstid.

Rød lampe blinker
På registreringsenheden blinker en kraftig rød lampe, når der er registreret et dyr i brunst.

Se TV-indslaget om Heatime®HER

Film om Heatime®

Erfaring med Heatime®

Heatime® Produktblad