Heatime SMS

SMS-service

Til grundanlægget kan tilsluttes en anordning til SMS-service, der indtil fire gange om dagen kan sende en SMS, hvis der er dyr med høj aktivitet (dyr i brunst).

SMS’en kan sendes til indtil fem telefonnumre.

Ved opkald til HeatimeTM-anlægget kan man også få oplyst hvilke dyr, der er i brunst samt deres aktivitetsniveau og tidspunkt for forhøjet aktivitet så optimal insemineringstidspunkt kan findes.

SMS brugsanvisning PDF