Få hjælp

HeatimeTM

Påsætning!

Transponder SKAL sidde på venstre side. Sæt ikke halsbåndet for stramt på. Det skal være sådan at transponderen vender op ad for at blive aflæst af antennen.

Brug af Heatime for første gang eller når den har stået uden strøm.

1. Slut strømforsyningen til, når hele systemet er samlet.
2. Umiddelbart efter tilslutning af strøm bipper systemet et par gange, og meddelelsen BAD DATE vises på
skærmen.
3. Tryk på ENTER.
Advarselsmeddelelsen – “changing the date can erase the activity data” (ændring af datoen kan slette
aktivitetsdataen) vises på skærmen. V51DA – 11.11.2009 Heatime 13
4. Tryk på ENTER igen for at bekræfte.
5. Indtast adgangskoden 6285, og tryk på ENTER.
6. Tryk om nødvendigt på for at opdatere klokkeslæt og dato, og tryk på ENTER . for at bekræfte
(info om opdateringsdato følger
SCR-logoet vises på skærmen.
7. Tryk på ENTER igen for at gå tilbage til hovedmenuen

Hvis transponder ikke virker!!

Tjek om nr. på transponder er rigtig indtastet.
Tjek om transponder virker. Hold transponder under antennen. “DATA” lampen skal blinke.
Hvis ikke så kontakt VIKINGDANMARK tlf. 30 38 70 90

Skruet op for lyset, kan ikke se hvad der står på skærmen.

Tryk på piltasten NED 3-4 gange.

Har Heatime været slukket. Gør følgende:

Tænd den. Vent 15 sekunder. Tryk 2 gange på SCR. Der efter tryk på pilen NED 5-10 gange.

Slet alle data i Heatime

Tryk 4 – 3 – 5 – password “Enter” Tryk 1 – password “Enter”

Brugsanvisning på dansk
Brugsanvisning på engelsk
Brugsanvisning på tysk

SMS brugsanvisning PDF
Brugervejledning i billeder
Heatime salgsmappe

Quick Guide
Quick Guide 2
Quick Guide på engelsk
Antenne printkort

Typiske fejl ved Heatime
Installation guide
Skema til transponder nr. og ko / kvie nr.